ASOCIACIÓN BEART

Arte plastikoak babestu, promozionatu eta hedatzeko helburuarekin 1995. urtean sortutako elkartea.

 

- BAZKIDE-KOPURUA: 80

- BAZKIDEEN ADINA: 19 urtetik 90era bitartekoak.

- TALDEA BILTZEKO

 • EGUNA(k): Asteartea
 • ORDUA: 18:00 – 20:00
 • TOKIA: Lokalean: Bolua, 49

- EGITEN DUTEN LANA:

 • Haurrentzat ikastaroak antolatu: urte osoan eta udan
 • Nagusientzat pintura-ikastaroak.
 • Beste erakundeek antolatutako ekintzetan parte hartu (Aroztegi aretoko erakusketa kolektiboa; eskaparate-lehiaketetan epaimahaikide bezala parte hartu)
 • Ikastaro monografikoak antolatu
 • Bergarako Hirigune Historikoa Koloretan aire libreko museoa.
 • Scketch crowletan parte hartu.

 KONTAKTURAKO

-      Emaila: beart.elkartea@gmail.com

·         https://www.facebook.com/beart.elkartea/

·         https://www.facebook.com/beartekogaztetxoak.beart

·         http://beartelkartea.blogspot.com.es/

NÚMERO DE MIEMBROS: 68
 
EDAD DE SUS MIEMBROS: De 19 a 90 años.
 
SE REÚNEN 
 • DÍA(S): Martes 
 • HORA: 18:00 – 20:00
 • LUGAR: En el local: Bolua, 49
 
 
LABORES QUE REALIZAN:
 • Desarrollo de actividades de pintura y otras artes plásticas
 • Recopilación de información y difusión entre las personas socias sobre exposiciones, certámenes y otros eventos.
 • Organización de cursos para niños-niñas durante todo el curso, así como en verano.
 • Cursos de pintura para personas adultas
 • Participación en actividades organizadas por otras entidades (exposición colectiva de la sala Aroztegi; participación como jurado en el concurso de escaparates)
 • Organización de cursos monográficos
 • Museo al aire libre “Bergarako Hirigune Historikoa Koloretan” (El casco histórico de Bergara a todo color)