Bergarako udalak 2020. urterako ezarri dituen dirulaguntzak.

Auzo-taxi programarako dirulaguntzak eta horien deialdi publikoa arautzeko Oinarriak (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2020-03-16an argitaratuta)

Gazteendako alokairu sozialaren dirulaguntzak emateko oinarriak (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2020-04-28an argitaratuta)

Covid-19K eragindako alarma-egoe raren ondorioz mer ka tari tza, ostalari tza eta zerbi tzu enpresek jasandako kalteei aurre egiteko eta beren jarduerak berraktiba tze ko dirulagun tzen deialdiaren oinarriak (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2020-06-12an argitaratuta)

Irabazi asmorik gabeko elkarte eta entitateentzak 2020. urterako ezarridiren dirulaguntza-programen deialdi irekia (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2020-06-17an argitaratuta)

Bergarako Udalak 2020. urterako enpresa edo ekintzaileentzako ezarri dituendirulaguntza programen deialdi irekia (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2020-06-17an argitaratuta)

Bergarako Udalak Bergarako merkataritza eta ostalaritza sektoreetako establezimenduak digitalki egokitutako dirulaguntzak abiatu ditu (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2020-10-28an argitaratuta).

 

Saila Diru-laguntza mota Eskaera dokumentuak Eskatzeko epea
Gizarte zerbitzuak

Gazteendako alokairu sozialaren diru-laguntza

Ikus:

Planoa 1 (herrigunea)

Planoa 2 (hegoaldea)

Planoa 3 (Osintxu)

Eskaera orria

Tramiteak egiteko baimena

Aurrekontua agortu arte

edo gehienez 2020-12-31

Hirigintza Auzo-taxi programarako dirulaguntzak

Eskaera orria

Tramiteak egiteko baimena

Aurrekontua agortu arte

edo gehienez 2021-03-16

Garapen Sozio-ekonomikoa eta Enplegua Covid-19k eragindako alarma-egoeraren ondorioz Merkataritza, Ostalaritza eta Zerbitzu enpresek jasandako kalteei aurre egiteko eta beren jarduerak berraktibatzeko dirulaguntzak)

Eskaera orria

Tramiteak egiteko baimena

2020-07-30a arte

Garapen Sozio-ekonomikoa eta Enplegua Covid-19ari aurre egi te ko Bergarako merkatari tza eta ostalari tza sektoreetako establezimenduak digitalki egoki tze ko dirulagun tzak)  

2020-11-12a arte

Gizarte Zerbitzuak Garapenerako lankidetza-progamak lantzen dituzten Gobernuz Kanpoko Erakundeentzako (GKE) dirulagunzak

Eskaera orria (Garapena)

Ordaintzeko eskaera (Garapena)

 

Eskaera orria (Sentsibilizazioa)

Ordaintzeko eskaera (Sentsibiliazioa)

Tramiteak egiteko baimena

2020-07-16a arte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gizarte Zerbitzuak Gizarte-zerbitzuen arloan diharduten elkarteentzako dirulaguntzak

Eskaera orria

Ordaintzeko eskaera

Tramiteak egiteko baimena

2020-07-16a arte

 

 

 

Gizarte Zerbitzuak Berdintasunaren aldeko ekintzak eta programak garatzeko elkarte eta taldeei dirulaguntzak

Eskaera orria

Tramiteak egiteko baimena

2020-07-16a arte

Kultura Kultura-entitateek egiten dituzten urteko jarduerak finantzatzeko laguntza programa

Eskaera orria

Tramiteak egiteko baimena

2020-07-16a arte

Kirolak Bergarako kirol entitateei ohiko eta ezohiko jarduerak finantzatzeko laguntza edo dirulaguntza programa

Eskaera orria

Tramiteak egiteko baimena

Zuriketa

2020-07-16a arte

Hirigintza eta Ingurumena Ingurumen-entitateek egiten dituzten urteko jarduerak finantzatzeko laguntza programa

Eskaera orria

Tramiteak egiteko baimena

2020-07-16a arte

Garapen Sozio-ekonomikoa eta Enplegua Enpresa berriek lokala alokatzeko dirulaguntzak

Eskaera orria

Tramiteak egiteko baimena

Aurrekontua agortu arte

edo gehienez 2020-12-1

Garapen Sozio-ekonomikoa eta Enplegua Bergaran finkatuta dauden edo finkat nahi diren enpresentzako dirulaguntzak (ERAGIN programa)

Eskaera orria

Tramiteak egiteko baimena

Aurrekontua agortu arte

edo gehienez 2020-12-1

 

Bergarako udalak martxan dituen beste dirulaguntzak

Hirigintza
Hezkuntza
Kultura
 
Euskara
Gizarte zerbitzuak
Auzoak