2019an udalerrian gauzatutako hainbat lanek diru-laguntza garrantzitsuak jaso dituzte.

 

DIRULAGUNTZA                                             EGITASMOA                          DIRULAGUNTZA GUZTIRA        2019AN JASOTAKOA

-Kultura Ondarea Zaharberritu (GFA)            Errekaldeko bidea                                 49.559 €                            16.519 €

-Landa-eremuen garapena (EJ)                     Uberako plaza urbanizazioa                 93.573,9 €                         35.558 €

-Irisgarritasuna (EJ)                                        Angiozar Beheko kalea                        45.512,22 €                        23.453,97 €

-Narriatutako hiri-eremuak (EJ)                      Zubieta zubia - Errekalde lorategia      194.784,17 €                      88.333,15 €

-Merkataritza Suspertzeko PERCO (EJ)        San Antonio 2-10 urbanizatu                 32.700 €                            32.700 €

-Landa Ingurunea (GFA)                                Beiztegigoenengoa-Buruñao                  28.012,26 €                      28.012,26 €

-EJ                                                                 Udal mapak                                             8.149,76 €                         8.149,76 €

-Narriatutako hiri-eremuak (EJ)                     Barrenkale berrurbanizazio proiektua    18.000 €                             16.020 €

-Irisgarritasuna (EJ)                                      Zubietako zubia                                       22.225,42 €                        20.205 €

                                                                      Boluko frontoia                                        23.163,35 €                        21.057,59 €

-Hirigune 2019                                              Matxiategi 5-7 plaza                                30.600 €                             30.600 €

-Kultura Ondarea (EJ)                                  Errekaldeko bidea                                    49.559 €                            33.484,66 €

-Euskal Energiaren Erakundea (EVE)          Frontoiko argiteria                                    2.595,88 €                         2.595,88 €

-Industriaguneen Renove plana (SPRI)       Bidegorria Urarte kalean Ernai-Buruñao   150.000 €                         150.000,00 €

 

GUZTIRA                                                                                                                      836.768,11 €                      701.473,52 €

 

Oharra: EJ Eusko Jaurlaritza; GFA Gipuzkoako Foru Aldundia; PERCO Merkataritza Suspertzeko Plan Estrategikoa.