Udaleko Prebentziorako Zerbitzuak  “Baikortasunez hezi” aurrez aurreko ikastaroa antolatu du 0-3 urte bitarteko seme-alabak dituzten gurasoei zuzenduta. Ikastaroa maiatzean zehar egingo da eta bi moduloz osatuta dago. Modulu bakoitza 3 ordukoa da.  Ez da derrigorrezkoa izango modulu biak egitea, baina bigarren modulua egiteko derrigorrezkoa izango da lehena eginda edukitzea.

EDUKIA:

1.Modulua:

EGUNGO FAMILIAREN ANTOLAKUNTZA : Familiaren funtzioak; ordezko zaintza; familiako kideen inplikazioa; hezkuntza zentroarekiko harremana; familia zabalarekiko harremana; familia, lana eta aisialdia; familia-gatazka eta familia-estresa

GARAPEN PSIKOLOGIKOAREN EZAGUTZA ETA ESTIMULAZIOA: Jolasa eta ikaskuntza estimulatzeko materiala; estimulazio linguistikoa eta motorra

2.Modulua:

GARAPEN PSIKOLOGIKOAREN EZAGUTZA ETA ESTIMULAZIOA: Atxikimendua; arauak eta mugak

HAZKUNTZA GAIETAN FAMILIEI ESTRATEGIA PRAKTIKOEN HELARAZPENA: Elikadura azturak; lo ohiturak; haginkadak; esfinterren kontrola.

METODOLOGIA:

Familiekin tailer praktiko, dinamiko eta parte-hartzaileak izango da. Horretarako kasu praktikoak, talde-dinamikak, ikus-entzunezko materiala, eguneratutako bibliografia eta landutako gaiaren inguruko webguneak eskainiko dira.

DATA, ORDUTEGIA eta LEKUA:

1. MODULUA: maiatzaren 2an eta 4an. Irizar jauregian. 18:00-20:00

2. MODULUA: maiatzaren 23an eta 25ean. Irizar jauregian. 18:00-20:00

HIZLARIAK:

- Ainhoa Manzano Fernández. Psikologian Doktorea, UPV/EHU Psikologia fakultateko ikerlaria. Familia-Psikologia Unibertsitate-Zentroko (Etxadi) Bazkide Sortzailea eta Zuzendaria.

- Maialen Sanchez Murciano. Psikologian Lizentziatua, Psikopedagogian Lizentziatua eta Laguntza Goiztiarreko Masterra.

- Joana Rekagorri Gorostiaga. Psikologian Lizentziatua eta Laguntza Goiztiarreko Masterra

IZENA EMATEA:

Telefonoz: 943.779.126/ 943.779.165

Posta elektronikoz: aloidi@bergara.eus

izena emateko epea: Apirilaren 27 arte