Atal primarioak

MotaIzenburuaEgileaErantzunakAzken eguneraketa
OrrialdeaV.2.7 ATALA.- LUR GAINEKO URAK BABESTEA 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaV.2.6 ATALA.- ERABILERA ZEHATZEKO HELBURURIK GABEKO LURZORU URBANIZAEZINA 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaV.2.5 ATALA.- MENDI-LARRETAKO KATEGORIAKO LURZORU URBANIZAEZINA 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaV.2.4 ATALA.- NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA LANDAZABALEKO KATEGORIAKO LURZORU URBANIZAEZINA 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaV.2.3 ATALA.- BASOKO LURZORU URBANIZAEZINA 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaV.2.2 ATALA.- INGURUMEN-HOBEKUNTZARAKO LURZORU URBANIZAEZINA 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaV.2 KAPITULUA.- LURZORU URBANIZAEZINEKO ANTOLAMENDU-KATEGORIETAN APLIKATU BEHARREKO ARAUAK 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaV.2.1 ATALA.- BABES BEREZIKO LURZORU URBANIZAEZINA 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaV.1 KAPITULUA.- ANTOLAMENDU-KATEGORIAK LURZORU URBANIZAEZINEAN 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaIV.2.4. ATALA.- KOMUNITATE-EKIPAMENDUKO SISTEMA OROKORRETARAKO LURZORUAN JARDUKETAK EGITEKO ORDENANTZA BEREZIAK 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaIV.2.3. ATALA.- JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAN JARDUKETAK EGITEKO BALDINTZA BEREZIAK 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaIV.2.2. ATALA.- GARAJE-ERABILERA DUTEN LOKALENTZAKO BALDINTZA BEREZIAK 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaBALDINTZA ESTETIKO BEREZIAK HIRIGUNE HISTORIKOAN 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaBALDINTZA ESTETIKO OROKORRAK: 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaDOTAZIOAK ETA ZERBITZUAK JASOTZEKO HARGUNEEN BALDINTZAK 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaSEGURTASUN-BALDINTZAK 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaBIZIGARRITASUN-BALDINTZAK 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaERAIKUNTZAREN BOLUMEN-BALDINTZAK 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaERABILERA-BALDINTZAK 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaIV. ATALA 2.1.- BIZITEGI-LURZORURAKO ORDENANTZA BEREZIAK 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaIV.2 KAPITULUA.- HIRI-LURZORUAN ETA LURZORU URBANIZAGARRIAN HIRIGINTZA-PARAMETROAK APLIKATZEKO ORDENANTZAK 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaIV.1 KAPITULUA.- HIRIGINTZA-PARAMETROEN DEFINIZIOAK 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaII.4 KAPITULUA.- LURZORUAREN JABARIAK. ARAUBIDEA 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaII.3.- KAPITULUA.- LURZORUAREN ERABILEREN ARAUBIDEA: KALIFIKAZIOA 0duela 5 urte Hilabete 1
OrrialdeaII.2 KAPITULUA.- PLAN OROKORRA GARATZEKO PLANGINTZA 0duela 5 urte Hilabete 1

Orriak